Menu witryny

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

ROCZNIK 1998 i mł.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
- Szkoły Ponadgimnazjalne - 1000 m dziewczęta
- 2000 m dziewczęta
- 1500 m chłopcy
- 3000 m chłopcy
W zawodach międzypowiatowych z każdego Powiatu na każdym dystansie startuje 10 zawodników. W wypadku nie rozgrywania zawodów powiatowych ze szkoły może wystartować maksymalnie 4 zawodników na każdym dystansie w wypadku zgłoszenia sie maksymalnie dwóch szkół z Powiatu. Nie dopuszcza się biegania w kolcach.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
- 8 x 800 m dziewczęta
- 8 x 1200 m chłopcy
Nie dopuszcza się biegania w kolcach.
Uwaga!!!. Każdy Powiat powinien posiadać własne numery startowe – sztafetowe wg zasady: Garwolin nr 1-3; Łosice nr 4-6; Mińsk Maz. nr 7-9; Siedlce nr 10-12; Siedlce Ziemski nr 13-14; Sokołów P. nr 15-17; Węgrów nr 18 - 20

Mistrzostwa Regionu Siedleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce oraz
KORESPONDENCYJNA SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA – dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Program zawodów:
- dziewczęta – 100m, 400m, 800m, 1500m, 4 x 100 m, 4 x 400 m, kula(4kg), d oszczep(600g), wzwyż, w dal,
- chłopcy - 100m, 400m, 800m, 1500 m, 4 x 100 m, 4 x 400 m, kula (5kg)- 94-95- 2011 r, 95-96-2012, kula(6,25 kg)-92-93 - 2011 r, 93-94-2012, kula (7,25kg)-senior , oszczep(800 g), wzwyż, w dal,
UWAGA !!! Różna waga kuli u chłopców obowiązuje w Szkolnej Lidze LA, W Mistrzostwach regionu obowiązującą waga kuli- 6,25
Każda szkoła ma prawo wystawić po 4 zawodników do kązdej konkurencji oraz po dwie sztafety
Zawodnik może brać udział w dwóch konkurencjach i sztafecie, przy czym start w biegu 800 m i dłuższym wyklucza start w innej konkurencji z wyjątkiem sztafet. W Szkolnej Lidze LA zawodnik może brać udział w jednej konkurencji oraz w sztafecie
Program Szkolnej Ligi LA – konkurencje pogrubione. Konkurencja do Szkolnej Ligi LA musi być podana przed zawodami.
Wysokość początkowa w skoku wzwyż - dziewczęta - 120 cm, chłopcy - 140 cm
Uwaga. Istniej mozliwość nie rozgrywania konkurencji dysku.
Punktacja Mistrzostw Regionu: Im-9pkt; IIm – 7pkt: IIIm – 6pkt; IVm – 5; Vm – 4 pkt; VIm – 3pkt; VII-VIIm – 2 pkt: IX-XII m – 1 pkt. Dodatkowo przyznane będą punkty za uzyskanie norm na klasy sportowe:
V klasa – 3 pkt; IV klasa – 6 pkt; III klasa – 10 pkt; II klasa – 15 pkt; itd.
Uwaga I
Za Mistrzostwa Regionu Siedleckiegow LA szkoła otrzymuje punkty do współzawodnictwa z grupy B

DRUŻYNOWE i INDYWIDUALNE ZAWODY w PŁYWANIU
Indywidualne zawody w pływaniu
- 50 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców
- sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców . Możliwe jest wprowadzenie innych stylów i dystansów.
W zawodach pływackich szkoły nie otrzymuja pucharów za klasyfikację drużynową.
Każda szkoła może wystawić po 4 zawodników do każdej konkurencji i po dwie sztafety. Do punktacji zalicza się wyniki dwóch najlepszych zawodników i sztafety.

TENIS STOŁOWY
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z trzech(dwie + jedna rezerwa) dziewcząt lub chłopców z jednej szkoły. Zawodnik(czka) rezerwowy może grać tylko w grze deblowej.
Kolejność gier
A - X
B - Y
gra podwójna
A - Y
A - X
Do zawodów międzypowiatowych awansują po dwa najlepsze zespoły z zawodów powiatowych bez dodatkowego miejsca dla Powiatu mającego mistrza Regionu z ubegłego roku

NARCIARSTWO KLASYCZNE
W zawodach uczestniczą szkoły w składzie 5 zawodniczek lub 5 zawodników
dziewczęta - bieg indywidualny na dystansie 2,5 km*
chłopcy - bieg indywidualny na dystansie 5 km*
- bieg sztafetowy 4 x 2,5 km* dziewcząt i chłopców
Regulamin zawodów może ulec zmianie.
* dystans może ulec zmianie

X Otwarty festiwal zespołów „cheerleaders”
Regulamin
Zawodów "Cheerleaders"
I. Data i miejsce zawodów (festiwalu) do ustalenia
II. Cel zawodów (festiwalu).
· przegląd dorobku zespołów
· wymiana doświadczeń
· współzawodnictwo w nowej formie ruchu
· wspieranie kariery sportowej ucznia
· zdobywanie nowych umiejętności sportowych
· rozwijanie osobistych zainteresowań
· eksponowanie celów zdrowotnych i kulturowych

III. Organizatorzy.
• PSZS - Siedlce
• SCDiDN – Siedlce

IV. Zasady regulaminowe.
1. Zawody adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, średnie).
2. Warunkiem udziału w zawodach jest nadesłanie zgłoszenia do 31 grudnia 2016r. na adres: Powiatowy SZS Siedlce ul. Kolejowa 16 tel/fax 644 73 61 
3. Zespoły uczestniczące w zawodach muszą składać się z minimum ośmiu a maksimum dwudziestu zawodniczek. Brak regulaminowej liczby tancerek spowoduje otrzymanie punktów karnych za brak każdej tancerki.
Proszę o wypełnienie dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia.

4. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych.
• szkoła podstawowa
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne (średnie)

5. Zespoły muszą zaprezentować następujące układy taneczne:
- szkoły podstawowe - jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,O-2,15 minut bez pomponów
- gimnazja - jeden układ taneczny trwający 1,15 -1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 bez pomponów
- szkoły ponadgimnazjalne -jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,40- 3,30 minut bez pomponów.

Jeżeli w szkole działają dwa zespoły pod opieką jednego instruktora na zawody zgłaszamy silniejszą grupą.

V. Ocenianie.
1. Skala do 100 punktów.
2. Pod uwagę będą brane następujące składniki choreografii: prezentacja zespołu gesty i pozy:
- staranność wykonania (ze zgodnością do muzyki)
- ekspresja ruchu
- bogactwo ruchu wrażenie artystyczne
- skala trudności
- wykorzystanie przestrzeni
- nowatorstwo figur
- właściwie dobrany podkład muzyczny i jego interpretacja
- strój taneczny
- walory artystyczne (inicjatywa twórcza, pomysłowość)
Każdy z zespołów za jeden układ może otrzymać od jednego sędziego maksymalnie 100 pkt. Punkty za poszczególne prezentacje sumuje się. Wygrywa zespół, który w danej kategorii wiekowej uzyska największą liczbę punktów po dwóch prezentacjach. Zasady sędziowania określa oddzielny regulamin.
3. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z początkiem muzyki, a kończy się z rozpoznawalną, kończącą układ pozą. Przekroczenie czasu minimum lub max spowoduje naliczenie punktów karnych.
4. Zespoły prezentują swoje układy do dowolnie wybranej muzyki, występując w strojach o charakterze sportowym (spódniczki, spodenki, bluzki itp.). Należy eliminować stroje w stylu rewiowym. Na strojach może być umieszczone logo firm sponsorujących zespół. Obowiązkowe jest obuwie sportowe o miękkich spodach i nie brudzące parkietu.
5. Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych na taśmach lub płytach CD. Muzyka do każdego układu musi być nagrana na oddzielnej kasecie magnetofonowe lub płycie. Kasety i płyty powinny być oznakowane nazwą zespołu oraz czasem trwania układu. Wszystkie zespoły powinny zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem przez wyłamanie zabezpieczenia.
6. Należy przygotować dla spikera zawodów informacje o zespole i twórcy układu choreograficznego.
7. Zawody rozgrywane będą w hali sportowej na boisku do koszykówki. Organizator nie przewiduje rozgrzewki na boisku głównym.
8. Zespół ocenia komisja sędziowska w składzie 3-5 osobowym. Dopuszcza się wprowadzenie do układów podstawowych elementów akrobatycznych.
9. Każdy instruktor odpowiada indywidualnie za bezpieczeństwo swojego zespołu.
10. Zespoły muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
11. Zebranie i odprawa kierowników grup odbędzie się na jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie którego zostanie dokładnie omówiony regulamin i losowanie kolejności występów.
12. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny. Do niego należy interpretacja niniejszego regulaminu.
13. Organizatorzy proszą o przygotowanie ewentualnych uwag do niniejszego regulaminu i przekazanie ich na piśmie ostatecznie w dniu zawodów. Uwagi te zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnych zawodów.
VI. Nagrody i wyróżnienia.
Organizator Zawodów "Cheerleaders" przewiduje puchary, dyplomy

VII. Informacje:
PSZS Siedlce - tel. 6447361

* karta zgłoszenia znajduje się regulaminach szkół podstawowych

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Szkoła może zgłosić do rozgrywek dwa zespoły. Do punktacji współzawodnictwa sportowego zalicza się wynik lepszego zespołu ( drugi zespół nie punktuje)
Na jednym etapie rozgrywek nie jest możliwe przenoszenie zawodników (czek) z jednego zespołu do drugiego. W wypadku stwierdzenia takiego przypadku zespół zostanie zdyskwalifikowany.
Etap rozgrywkowy:
- Powiat
- Region
- Województwo

KOSZYKÓWKA
1. Przepisy gry:
- czas gry 4 x 10 min
- piłka – nr 7 ( dziewczęta – nr 6)
- zespół liczy - 12 zawodników
- spotkanie nie może się rozpocząć jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodników (czek)
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz.
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów między zainteresowanymi.

SIATKÓWKA
1. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS
- mecze rozgrywa się do trzech wygranych setów
- zespół liczy 12 zawodników
- wysokość siatki - dziewczęta - 224 cm
- chłopcy - 243 cm
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje: za zwycięstwo 3:0,3:1 - 3 punkty, za wygraną 3:2 - 2 punkty , za przegrane 2:3 -1 punkt. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów
- lepszy stosunek setów
- lepszy stosunek małych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania

PIŁKA RĘCZNA
1. Przepisy gry:
- zespół liczy 14 zawodników.
- czas gry 2 x 20 min., przerwa 10 min
- obowiązują przepisy ZPRP
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek w rozgrywkach
- większa liczba zdobytych bramek

SZÓSTKI  PIŁKARSKIE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

Zespół liczy 10 zawodników jednej szkoły (w całym turnieju).

- zespół na boisku składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz

- czas gry: 2 x 15 minut z 5 minutowa przerwa ( przy 3 spotkaniach 2 x 10 minut)

- boisko ok. 56 x 26, trawiaste lub trawa syntetyczna (Orlik)

- bramki 5m x 2m,

- pole karne: prostokąt o wymiarach 12 m x 16 m

- rzut karny z  9 metrów,
- rzuty wolne, rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny 5 metrów od piłki

- gra bez spalonego

- zmiany hokejowe (błędy zmian karane jak w piłce ręcznej, tj. strata piłki, wykluczenie, rzut    karny za złą zmianę bramkarza)

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym

- obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki” (plastikowe lub gumowe)

- piłka: piłka nożna nr 5

- gra niedozwolona i niesportowe zachowanie - karane wykluczeniami: żółta kartka - 2 minuty, czerwona kartka  
-5 minut i wykluczenie z meczu (po odbyciu kary na boisko wchodzi inny zawodnik)

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

- wynik bezpośredniego spotkania

- lepsza różnica bramek

- większa liczba zdobytych bramek

- rzuty karne – po meczu remisowym (który musi wyłonić zwycięzcę)

Zmieniony ( 13.09.2014. )

Obecnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Nowe wpisy

Wyszukiwarka