Menu witryny

SZKOŁY PODSTAWOWE


ROCZNIK 2004 i mł.

Zasada ogólna: wszystkie zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych dla poszczególnych Kategorii wiekowych i zgodnie z niniejszym regulaminem.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
- klasy  V, VI ( nie mogą startować zawodnicy(czki) młodsi niż rocznik 2004)  
- 800 m dziewczęta
- 1000 m chłopcy
Termin zawodów :
W biegach indywidualnych w zawodach międzypowiatowych startuje po 8 najlepszych zawodników z powiatu na poszczególnym dystansie w każdym poziomie (oddzielne biegi dla klas  V; VI) W zawodach międzypowiatowych każdy rejon ma dodatkowo po 2 miejsca dla dziewcząt i 2 chłopców na wszystkie biegi (przypadki losowe) Nie dopuszcza się biegania w kolcach.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
- 10 x 800 m dziewczęta
- 10 x 800 m chłopcy
W biegach sztafetowych startują po dwa najlepsze zespoły z powiatów plus powiat z mistrzem regionu z ubiegłego roku otrzymuje dodatkowe miejsce na poszczególnym dystansie. Nie dopuszcza się biegania w kolcach.

Uwaga!!!. Każdy Powiat powinien posiadać własne numery startowe – sztafetowe wg zasady: Garwolin nr 1-3; Łosice nr 4-6; Mińsk Maz. nr 7-9; Siedlce nr 10-12; Siedlce Ziemski nr 13-14; Sokołów P. nr 15-17; Węgrów nr 18 -20

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

1. Program zawodów
- bieg 60 m - rozgrywany na czas, zawodnik ma prawo do dwóch falstartów
- rzut piłką palantową - zawodnik ma prawo do jednego rzutu próbnego oraz trzech w konkursie. Odległość mierzy się z dokładnością do pół metra.
- skok w dal lub wzwyż -dla całego zespołu. Skok w dal ze strefy, każdy zawodnik ma prawo do trzech skoków w konkursie.Wysokość początkowa w skoku wzwyż
- powiat - dziewczęta - 100 cm
- chłopcy - 110 cm
- region - dziewczęta - 110 cm
- chłopcy - 120 cm
- bieg - 600 m dziewczęta
- 1000 m chłopcy

DRUŻYNOWE i INDYWIDUALNE ZAWODY w PŁYWANIU


Indywidualne zawody w pływaniu
- 25 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców - klasy IV i młodsze
- 25 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców - klasy IV i młodsze*
- 25 m stylem grzbietowy - dziewcząt i chłopców - klasy IV i młodsze*
- 50 m stylem klasycznym - dziewcząt i chłopców - klasy V i VI
- 50 m stylem dowolnym - dziewcząt i chłopców - klasy V i VI*
- 50 m stylem grzbietowym - dziewcząt i chłopców - klasy V i VI*
* - zawody finałowe Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Sztafetowe zawody w pływaniu

- 8 x 25 m -styl dowolnym - dziewcząt i chłopców – VI i młodsze – po dwie osoby z każdej klasy od III-ciej do VI-tej, wszyscy z jednej szkoły(2 osoby z VI klasy,2 osoby z V kl,2 osoby z IV kl, 2 osoby z III klasy lub młodszej, odpowiadające rocznikowo) . Start do sztafet następuje ze słupka startowego lub wody, start do kolejnego odcinka od strony płytkiej - z wody

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY

W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z trzech(dwie + jedna rezerwa) dziewcząt lub chłopców z jednej szkoły. Zawodnik(czka) rezerwowy może grać tylko w grze deblowej.
Kolejność gier:
A - X
B - Y
gra podwójna
A - Y
B - X


NARCIARSTWO KLASYCZNE

W zawodach uczestniczą szkoły w składzie 5 zawodniczek lub 5 zawodników
dziewczęta - bieg indywidualny na dystansie 2,5 km*
chłopcy - bieg indywidualny na dystansie 5 km*
- bieg sztafetowy 4 x 2,5 km* dziewcząt i chłopców
Regulamin zawodów może ulec zmianie.
* dystans może ulec zmianie

GIMNASTYKA

Zawody zostaną rozegrane gdy zgłoszą się 4 szkoły
1. Program
Układ gimnastyczny dla dziewcząt i chłopców
Startują drużyny szkolne składające się po 8 zawodników/czek tj. po dwie dziewczynki i dwóch chłopców z klas I - IV
a/ ćwiczenia wolne
b/ skoki – rozkroczny przez kozła (wysokość 90 – 110 cm)
c/ ćwiczenia równoważne dla dziewcząt
d/ ćwiczenia na drążku – wymyk do podporu przodem – chłopcy
Dokładne regulaminy znajdują się w Regulaminie Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, znajdujące się w każdym Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym.


X Otwarty festiwal zespołów „cheerleaders”

Regulamin
Zawodów "Cheerleaders"

I. Data i miejsce zawodów (festiwalu) do ustalenia
II. Cel zawodów (festiwalu).
· przegląd dorobku zespołów
· wymiana doświadczeń
· współzawodnictwo w nowej formie ruchu
· wspieranie kariery sportowej ucznia
· zdobywanie nowych umiejętności sportowych
· rozwijanie osobistych zainteresowań
· eksponowanie celów zdrowotnych i kulturowych

III. Organizatorzy.
• PSZS - Siedlce
• SCDiDN – Siedlce

IV. Zasady regulaminowe.
1. Zawody adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, średnie).
2. Warunkiem udziału w zawodach jest nadesłanie zgłoszenia do 31 grudnia 2016 r. na adres: 
Powiatowy SZS Siedlce ul. Kolejowa 16 tel/fax 644 73 61
3. Zespoły uczestniczące w zawodach muszą składać się z minimum ośmiu a maksimum dwudziestu zawodniczek. Brak regulaminowej liczby tancerek spowoduje otrzymanie punktów karnych za brak każdej tancerki.
Proszę o wypełnienie dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia.

4. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych.
• szkoła podstawowa
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne (średnie)

5. Zespoły muszą zaprezentować następujące układy taneczne:
- szkoły podstawowe - jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 minut bez pomponów
- gimnazja - jeden układ taneczny trwający 1,15 -1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 bez pomponów
- szkoły ponadgimnazjalne -jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,40- 3,30 minut bez pomponów.

Jeżeli w szkole działają dwa zespoły pod opieką jednego instruktora na zawody zgłaszamy silniejszą grupą.

V. Ocenianie.
1. Skala do 100 punktów.
2. Pod uwagę będą brane następujące składniki choreografii: prezentacja zespołu gesty i pozy:
- staranność wykonania (ze zgodnością do muzyki)
- ekspresja ruchu
- bogactwo ruchu wrażenie artystyczne
- skala trudności
- wykorzystanie przestrzeni
- nowatorstwo figur
- właściwie dobrany podkład muzyczny i jego interpretacja
- strój taneczny
- walory artystyczne (inicjatywa twórcza, pomysłowość)
Każdy z zespołów za jeden układ może otrzymać od jednego sędziego maksymalnie 100 pkt. Punkty za poszczególne prezentacje sumuje się. Wygrywa zespół, który w danej kategorii wiekowej uzyska największą liczbę punktów po dwóch prezentacjach. Zasady sędziowania określa oddzielny regulamin.
3. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z początkiem muzyki, a kończy się z rozpoznawalną, kończącą układ pozą. Przekroczenie czasu minimum lub max spowoduje naliczenie punktów karnych.
4. Zespoły prezentują swoje układy do dowolnie wybranej muzyki, występując w strojach o charakterze sportowym (spódniczki, spodenki, bluzki itp.). Należy eliminować stroje w stylu rewiowym. Na strojach może być umieszczone logo firm sponsorujących zespół. Obowiązkowe jest obuwie sportowe o miękkich spodach i nie brudzące parkietu.
5. Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych na taśmach lub płytach CD. Muzyka do każdego układu musi być nagrana na oddzielnej kasecie magnetofonowe lub płycie. Kasety i płyty powinny być oznakowane nazwą zespołu oraz czasem trwania układu. Wszystkie zespoły powinny zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem przez wyłamanie zabezpieczenia.
6. Należy przygotować dla spikera zawodów informacje o zespole i twórcy układu choreograficznego.
7. Zawody rozgrywane będą w hali sportowej na boisku do koszykówki. Organizator nie przewiduje rozgrzewki na boisku głównym.
8. Zespół ocenia komisja sędziowska w składzie 3-5 osobowym. Dopuszcza się wprowadzenie do układów podstawowych elementów akrobatycznych.
9. Każdy instruktor odpowiada indywidualnie za bezpieczeństwo swojego zespołu.
10. Zespoły muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
11. Zebranie i odprawa kierowników grup odbędzie się na jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie którego zostanie dokładnie omówiony regulamin i losowanie kolejności występów.
12. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny. Do niego należy interpretacja niniejszego regulaminu.
13. Organizatorzy proszą o przygotowanie ewentualnych uwag do niniejszego regulaminu i przekazanie ich na piśmie ostatecznie w dniu zawodów. Uwagi te zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnych zawodów.
VI. Nagrody i wyróżnienia.
Organizator Zawodów "Cheerleaders" przewiduje puchary, dyplomy

VIII. Informacje:
PSZS Siedlce - tel. 6447361


KARTA ZGŁOSZENIA
ZAWODY CHEERLEADERS
1. Nazwa placówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kategoria wiekowa:
• Szkoła podstawowa
• Gimnazjum
• Szkoła ponadgimnazjalna
5. Czas trwania prezentacji
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Liczba startujących zawodniczek w zespole. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Nazwa zespołu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Instruktor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Informacja dla spikera zawodów o zespole i twórcy układu choreograficznego:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość, data podpis (pieczątka)
osoby zgłasz

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Szkoła może zgłosić do rozgrywek dwa zespoły. Do punktacji współzawodnictwa sportowego zalicza się wynik lepszego zespołu ( drugi zespół nie punktuje)
Na jednym etapie rozgrywek nie jest możliwe przenoszenie zawodników (czek) z jednego zespołu do drugiego. W wypadku stwierdzenia takiego przypadku zespół zostanie zdyskwalifikowany.
Etap rozgrywkowy:
- Powiat
- Region
- WojewództwoMINI KOSZYKÓWKA

1. Przepisy gry:
- czas gry 4 x 6 min (czystej gry).
- piłka – nr 5.
- zespół liczy 10 –12 zawodników
- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami: w III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian
- zawodnicy 11 i 12 pozostają do dyspozycji trener
- w przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi zawodnik 11 lub 12. Gdy zespół składa się z 10 zawodników – kończy w takim przypadku grać kwartę w składzie 3 – 4 osobowym.
- obowiązuje krycie „ każdy swego” przepis połowy, przepis 3 sek., przepis 8 sek.
- o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia, zgodnie z przepisami PZKosz.
- za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu
- nie wyznacza się linii wolnych za 3 pkt.
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów między zainteresowanymi.

MINI PIŁKA SIATKOWA - „CZWÓRKI”


W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja składa się z 10 zawodników (czek) w całym turniejuw wieku 13 lat lub młodszych (rok urodzenia 2003 i mł). 

PRZEPISY GRY (CZWÓREK):
wymiary boiska: 7 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki)
wysokość siatki:
215 cm dziewczęta,
225 cm chłopcy,
obowiązuje normalny rozmiar piłki.
gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów
- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy (libero).
- w drugim secie pozostałych 5 zawodników.
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki.
kolejność CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej.
każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.
obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
atakować z pierwszej linii i zastawiać nie może zawodnik zagrywający, który jest także zawodnikiem obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu rotacji.
rozsądna tolerancja czystości odbić,
w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).

Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów(jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi drużynami,
b. lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
c. lepszy stosunek małych punktów,
d. wynik bezpośredniego spotkania


MINI PIŁKA RĘCZNA

1. Przepisy gry:
- zespół liczy 14 zawodników.
- czas gry 2 x 12 min., przerwa 5 min
- piłka - dziewczęta   - nr 1
-  chłopcy       - nr 2
- zespół ma prawo wziąć 1- minutowy czas w każdej połowie
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek w rozgrywkach
- większa liczba zdobytych bramek
NOWE PRZEPISY
I.Zespoły rozgrywające spotkania we wszystkich rozgrywkach w kategorii dzieci (12-13 lat) od sezonu 2006/07 zobowiązane są do stosowania w czasie I połowy meczu systemu gry w obronie „każdy swego” a w II połowie systemu obrony strefowej 3:3;

Ad. I.– Opis oraz interpretacja szkoleniowa systemu gry w obronie „każdy swego”
1. Obrona „każdy swego” stosowana na wstępnym etapie szkolenia służy zarówno kształtowaniu indywidualnych umiejętności obronnych jak i pozwala, w sposób naturalny, doskonalić niezbędne, podstawowe umiejętności gry atakujących (poruszanie się bez piłki, podania w kontakcie z przeciwnikiem, przegląd pola gry);
2. Obrona „każdy swego” to aktywne działanie zawodników obrony sprowadzające się do indywidualnych prób przeciwdziałania skutecznej grze atakujących niezależnie czy są oni w posiadaniu piłki czy też nie;
3. Przez „przeciwdziałanie” rozumie się takie ustawienie obrońców w stosunku do zawodników atakujących, które uniemożliwia aktywne podanie i swobodny chwyt piłki oraz prowadzi do błędów technicznych rywali;
4. Obowiązuje zakaz stosowania systemu obrony „każdy swego z przekazywaniem”. „Przekazywanie” zawodników atakujących może następować w następujących sytuacjach:
- po minięciu obrońcy przez atakującego
- po zasłonie uniemożliwiającej obrońcy dojście do „swojego” atakującego
- po upadku czy kontuzji obrońcy
5. Regułą tego systemu obrony jest wyjście obrońców do zawodników atakujących i prowadzenie działań obronnych na całej „własnej” połowie boiska;
6. Gra obrońcy w strefie pomiędzy linią pola bramkowego a linią rzutów wolnych jest zasadna jedynie, gdy w tej części boiska lub jej bezpośredniej bliskości (1-2 m) znajduje się zawodnik ataku;
7. Wykonywanie rzutu wolnego z linii rzutów wolnych pozwala obrońcom na chwilowe ustawienia obrony strefowej na linii pola bramkowego celem ewentualnego zablokowania rzutu. Po wykonaniu rzutu wolnego przez przeciwnika obowiązuje obrońców przejście do krycia „każdy swego”
8. Regułą działań obrońcy jest zachowanie pomiędzy nim a zawodnikiem ataku odległości nie większej niż 2 m.
9. Bramkarze obu zespołów nie mogą przekraczać linii środkowej boiska (rzut wolny). Zakaz dotyczy również wykonywania rzutów karnych.
10. Zespół może odstąpić od stosowania obrony „każdy swego” jedynie w przypadku gry w osłabieniu na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodnika.
11. Samowolne zmniejszanie liczby zawodników, lub przystąpienie do gry w niepełnym składzie nie zwalnia drużyny z obowiązku gry systemem „każdy swego”
12. W wypadku osłabienia obu zespołów na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodników i konieczności gry w polu 5:5, 4:4 itd. należy stosować system gry „każdy swego”.
13. Zasadą w systemie gry obronnej „każdy swego” jest nie tylko aktywność obrońców ale i zawodników atakujących. W przypadku braku aktywności w grze zawodników ataku (wyłączanie się z gry i bierne pozostawanie na boisku) stosuje się przepis o grze pasywnej;
Ad. I, II, III - Opis oraz interpretacja szkoleniowa systemu obrony strefowej 3 : 3
1. Obrona strefowa 3:3 stosowana na etapie szkolenia młodzieżowym ma za zadanie:
- doskonalenie indywidualnych umiejętności niezbędnych i specyficznych dla obron strefowych
- nauczanie - kształtowanie umiejętności i zasad zorganizowanej współpracy w grze obronnej;
- kształtowanie nawyków do gry w szybkim ataku.
2. Obrona strefowa 3:3 zachowuje przejrzysty układ obrony dwuliniowej: trzech zawodników w okolicy linii pola bramkowego przeciwdziała atakowi skrzydłowych i obrotowemu oraz trzech zawodników w okolicy lub powyżej linii rzutów wolnych przeciwdziała atakowi zawodników rozgrywających;
3. Podstawowym założeniem gry w tym systemie winna być „presja” obrońców grających w I linii obrony na zawodników rozgrywających prowadząca do utrudniania rozgrywanie piłki pomiędzy zawodnikami ataku;
4. „Presja – podwyższanie” obrońców szczególnie na zawodniku będącym w posiadaniu piłki winno prowadzić do „odrzucenia” rozgrywających od bramki a tym samym utrudnić im organizację gry polegającą na zmianach pozycji;
5. W tym systemie obrony winny być stosowane takie środki techniczno – taktyczne jak: „przesunięcie” (zmniejszenie pola gry), „podwojenie” (pomoc najbliższemu partnerowi) oraz „przekazywanie” w wypadku gry przeciwnika ze zmianami pozycji;
6. Zmiany w ustawieniu zawodników ataku winny pociągać zmiany w ustawieniu obrońców z zachowaniem zasady, że w I linii obrony musi znajdować się tylu zawodników ilu w danej chwili jest grających na pozycji rozgrywających ;
np. zastosowanie lub przejście atakujących do ustawienia 2:2:2 prowadzi do zmiany ustawienia obrony strefowej na 4:2. Z chwilą pojawienia się w ataku trzech zawodników na pozycji rozgrywających należy skorygować ustawienie obrony na 3:3;
7. Zespół może odstąpić od stosowania obrony strefowej 3:3 jedynie w przypadku gry w osłabieniu na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodnika. Samowolne zmniejszanie liczby zawodników, lub przystąpienie do gry w niepełnym składzie nie zwalnia drużyny od gry systemem obrony strefowej dwuliniowej;
8. W wypadku osłabienia obu zespołów na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodników i konieczności gry w polu 5:5, 4:4 itd. należy stosować obronę strefową dwuliniową zgodnie z regułami podanymi w pkt.6
9. W miejsce obrony strefowej 3:3 dozwolone jest stosowanie obrony „każdy swego” i obron kombinowanych 3:2+1, 3:1+2, 3:0+3.
10. Bramkarze w okresie zobowiązującym zespoły do stosowania obrony strefowej 3:3 nie mogą przekraczać linii środkowej boiska. Zakaz dotyczy również wykonywania przez bramkarzy rzutów karnych.
Ad. V. – Wprowadza się zakaz dokonywania zmian w drużynie w sytuacjach gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki.
Objaśnienie: Za sytuacje, w których zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki, uznaje się sytuacje w jakich ten zespół może zażądać przerwy dla drużyny („team time out”).
1. Wprowadzenie zakazu dokonywania tego rodzaju zmian zawodników ma na celu:
- przeciwdziałanie szkoleniu zawodników w zakresie wybranych elementów gry
- podniesienie umiejętności gry w obronie wszystkich zawodników
- podniesienie efektywności gry w ataku szybkim
2. Zakaz ten dotyczy całych meczów, wszystkich kategorii i etapów rozgrywek młodzieżowych (dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów);
3. Wyjątek stanowi kontuzja i inne zdarzenia losowe (np. uszkodzenie osobistego sprzętu sportowego uniemożliwiające zawodnikowi kontynuację gry, kiedy to sędziowie po zatrzymaniu czasu gry wyraźnie sygnalizują konieczność udzielenia pomocy zawodnikowi);
4. Zakaz ten nie dotyczy bramkarzy (ek)

I. Dodatkowe przepisy gry regulujące zmiany w przebiegu zawodów w zakresie rozgrywek młodzieżowych;
II. Szczególne zasady weryfikacji wyników zawodów, w których drużyna (y) uporczywie uchylała (y) się od stosowania nakazanych systemów gry w obronie
Ad. I. Dodatkowe przepisy gry regulujące zmiany w przebiegu zawodów młodzieżowych
1. Nie stosowanie systemu obrony ” każdy swego” (dzieci), obrony strefowej 3:3 (dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi) pociąga za sobą następującą sekwencję decyzji sędziowskich:
1.1. w pierwszym przypadku - przerwanie gry i zwrócenie uwagi kapitanowi i trenerowi o nieprzestrzeganiu przepisu
1.2. w kolejnych przypadkach:
a.sygnalizację przez sędziów nie stosowania obrony „każdy swego” lub 3:3,
b.zarządzenie przerwy w grze i rzutu karnego jeżeli drużyna broniąca, mimo uprzedniej sygnalizacji sędziów (pkt. 1. 2 a), nie podejmie gry w obronie wg wymaganego systemu.
Komentarz:
Po pierwszym zwróceniu uwagi, poinformowaniu kapitana i trenera o nieprzestrzeganiu przepisu, każde następne rozpoznanie niedozwolonej gry musi być karane rzutem karnym po uprzednim zasygnalizowaniu zaistniałej sytuacji. Rozpoznanie niedozwolonej gry polega na pokazaniu białej kartki w wysoko uniesionej dłoni. Zespół winien przejść do wymaganego ustawienia w obronie w czasie nie dłuższym niż pięć sekund. Po pięciu sekundach zaprzestaje się sygnalizacji białą kartką i o ile drużyna uprzednio ostrzegana nie zastosuje w kolejnych trzech sekundach wymaganego ustawienia sędzia przerywa grę i zarządza rzut karny.
Sygnalizacja niedozwolonego systemu stosowanego przez drużynę broniącą może nastąpić wyłącznie jeden raz w trakcie danej akcji obronnej (w czasie od przejęcia piłki przez przeciwnika do jej utraty). Ponowne (po uprzedniej sygnalizacji) przejście do niewłaściwego systemu obronnego w tej samej akcji powoduje natychmiastowe przerwanie gry i podyktowanie rzutu karnego.
Rzut karny za niedozwoloną grę w obronie winien być zaznaczony w protokóle zawodów symbolem KT (karny techniczny).
Poza obowiązkową sygnalizacją zaleca się, bez przerywania gry, zwłaszcza w początkowej fazie zawodów, ustne informowanie zawodników o rozpoznaniu stosowania niedopuszczalnego systemu gry w obronie.
2. Przekroczenie przez bramkarza linii środkowej boiska w sytuacji gdy obowiązuje przepis o stosowaniu obrony „każdy swego” lub 3:3 karane jest rzutem wolnym. Rzut wolny wykonywany jest z linii środkowej w miejscu jej przekroczenia przez bramkarza.
3. Zmiana zawodnika w sytuacji gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki musi być ukarana wykluczeniem zawodnika wchodzącego na boisko – zespół gra w osłabieniu.
Ad. II. Szczególne zasady weryfikacji wyników zawodów
Trzykrotne (lub więcej) podyktowanie w I połowie zawodów rzutów karnych przeciwko drużynie uporczywie uchylającej się od stosowania nakazanego systemu gry w obronie ( trzy lub więcej wpisów KT w protokóle zawodów) obliguje do automatycznej weryfikacji osiągniętego przez nią wyniku jak niżej:
a.za zwycięstwo w meczu – drużyna otrzymuje 1 punkt,
b.za remis – drużyna nie otrzymuje żadnego punktu
c.za porażkę – drużyna nie otrzymuje żadnego punktuMINI PIŁKA NOŻNA  - SZÓSTKI  PIŁKARSKIE – dziewcząt i chłopców

1. Uczestnictwo
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej 13 lat i młodsi.
- zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju).
2.Przepisy gry
-zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
-zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej lub trawa syntetyczna boisko typu ORLIK
-o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m,
-bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach – bramki 3 x 2 m.,
-czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
-obuwie: typu adidas, korki lane plastikowe lub gumowe
-piłka: numer „4”, - dziewczęta , numer 5 - chłopcy
-pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej),
-bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
-gra bez “spalonego”,
-zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 7 m /przy bramkach 3 x 2 m/ lub 9 m /przy bramkach 5 x2 m/,- za złą zmianę bramkarza – rzut karny,
-bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
-piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
-jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
-Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
3.Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.


UNIHOC - dziewcząt i chłopców

Uczestnictwo
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej 13 lat i młodsi.
- zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku + bramkarz i 6 rezerwowych (w całym turnieju).
Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.
Czas gry 2 x 5-10 minut + 1 – 2 minuty przerwy (w zależności od ilości drużyn).
Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
Bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm).
Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.
Pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 od linii końcowej boiska)
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
- większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
- lepsza różnica bramek w całym turnieju,
- większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
- rzuty karne między zainteresowanymi zespołami.

Obecnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Nowe wpisy

Wyszukiwarka