Menu witryny

Szkoły Podstawowe z oddziałami Gimnazjalnymi

ROCZNIK 2002 - 2004


INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Dystans:
- klasy VII,II,III
- 1000 m dziewczęta
- 1500 m chłopcy

W biegach indywidualnych w zawodach międzypowiatowych startuje po 8 najlepszych zawodników z powiatu na poszczególnym dystansie w każdym poziomie (oddzielne biegi dla klas I; II; III) Nie dopuszcza się biegania w kolcach.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Dystans
-10 x 800 m dziewczęta
-10 x 1000 m chłopcy

W biegach sztafetowych startują w kategorii po dwa najlepsze zespoły z powiatów plus powiat z mistrzem regionu z ubiegłego roku otrzymuje dodatkowe miejsce na poszczególnym dystansie. Nie dopuszcza się biegania w kolcach.

Uwaga!!!. Każdy Powiat powinien posiadać własne numery startowe – sztafetowe wg zasady: Garwolin nr 1-3; Łosice nr 4-6; Mińsk Maz. nr 7-9; Siedlce nr 10-12; Siedlce Ziemski nr 13-14; Sokołów P. nr 15-17; Węgrów nr 18 -20


LEKKOATLETYKA indywidualna
1. Program zawodów
- dla klas VII-II:
- dziewczęta - 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula (3kg), sztafeta 4 x 100 m,
- chłopcy - 100m, 300m, 1000m, w dal, wzwyż, kula (5kg), sztafeta 4 x 100 m,
- dla klas III:
- dziewczęta - 100m, 200m, 400m, 800m, w dal, wzwyż, kula (4kg), sztafeta 4 x 100 m, sztafeta olimpijska (800m, 400m, 200m, 100m)
- chłopcy - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, w dal, wzwyż, kula (5kg), sztafeta 4 x 100 m, sztafeta olimpijska (800m, 400m, 200m, 100m)
wysokość początkowa w skoku wzwyż
- powiat - dziewczęta - 110 cm
- chłopcy - 120 cm
- region - dziewczęta - 115 cm
- chłopcy - 125 cm
2. Uczestnictwo
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i w sztafecie. Zawodnik(czka) młodsza nie może startować w klasie starszej.
Start na dystansie 800m i dłuższym wyklucza start na dystansie 800m sztafety olimpijskiej.
3. Do zawodów powiatowych każda szkoła ma prawo wystawić po 3 zawodników do każdej konkurencji oraz po dwie sztafety
4. Do zawodów międzypowiatowych awansuje po trzech najlepszych zawodników(czek) z poszczególnych Powiatów oraz po dwie sztafety.

DWUBÓJ NOWOCZESNY
W zawodach biorą udział drużyny szkolne osobno dziewczęta i chłopcy, w składzie 4 dziewcząt i 4 chłopców z jednej szkoły
1. Program zawodów
- pływanie - 100 m stylem dowolnym
- bieg - 1000 m
Podczas zawodów pierwszą konkurencją jest pływanie, drugą bieg. Do punktacji wchodzi łączny wynik zawodników wg zasady:
Chłopcy: 100 m czas - 1.14,0 1000 pkt. 0,5 s +/- 6 pkt.
1000 m czas - 3.10,0 1000 pkt. 0,5 s +/- 3 pkt.
Dziewczęta: 100 m czas - 1.20,0 1000 pkt 0,5 s +/- 6 pkt.
1000 m czas - 3.40,0 1000 pkt. 0,5 s +/- 3 pkt.

DRUŻYNOWE i INDYWIDUALNE ZAWODY w PŁYWANIU
Indywidualne zawody w pływaniu
- 50 m stylem grzbietowym - kl. VII -dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem dowolnym - kl. VII -dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem klasycznym - kl. II - dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem dowolnym - kl. II - dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem klasycznym - kl. III - dziewcząt i chłopców
- 50 m stylem dowolnym - kl. III - dziewcząt i chłopców
Z zawodów powiatowych do zawodów międzypowiatowych awansują po 5 najlepszych zawodników na kazdym dystansie i po dwie sztafety
Sztafetowe zawody w pływaniu
- 6 x 25 m – styl dowolny – dziewcząt i chłopców - po dwie osoby z każdej klasy od VII - szej do III-ciej, wszyscy z jednej szkoły. Start do sztafet następuje ze słupka startowego lub wody, start do kolejnego odcinka od strony płytkiej - z wody

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna składa się z trzech(dwie + jedna rezerwa) dziewcząt lub chłopców z jednej szkoły. Zawodnik(czka) rezerwowy może grać tylko w grze deblowej
Kolejność gier:
A - X
B - Y
gra podwójna
A - Y
B - X
Z zawodów powiatowych do zawodów międzypowiatowych awansują po dwa zespoły ( nie ma przywileju dodatkowego zespołu dla powiatu mającego mistrza Regionu)

NARCIARSTWO KLASYCZNE
W zawodach uczestniczą szkoły w składzie 5 zawodniczek lub 5 zawodników
dziewczęta - bieg indywidualny na dystansie 2,5 km*
chłopcy - bieg indywidualny na dystansie 5 km*
- bieg sztafetowy 4 x 2,5 km* dziewcząt i chłopców
Regulamin zawodów może ulec zmianie.
*dystans może ulec zmianie

RINGO

Reprezentacje szkolne rozgrywają między sobą mecze w systemie:
- jedynki dziewcząt
- jedynki chłopców
- dwójki dziewcząt
- dwójki chłopców
- trójki mieszane
Boisko do gry w siatkówkę. Linka dzieląca na wysokości 243 cm. Rozstawienie na boisku jest dowolne, a każdy rozgrywa swe rzuty sam, bez podawania partnerom ani sobie.Celowe podbijanie kółka pod pozorem „upuszczania” powoduje utratę punktu. Pozostałe zgodnie z przepisami PZRingo.
Każda szkoła ma obowiązek przywieźć na zwody dwa kółka ringo

X Otwarty festiwal zespołów „cheerleaders”
Regulamin
Zawodów "Cheerleaders"
I. Data i miejsce zawodów (festiwalu) do ustalenia
II. Cel zawodów (festiwalu).
· przegląd dorobku zespołów
· wymiana doświadczeń
· współzawodnictwo w nowej formie ruchu
· wspieranie kariery sportowej ucznia
· zdobywanie nowych umiejętności sportowych
· rozwijanie osobistych zainteresowań
· eksponowanie celów zdrowotnych i kulturowych

III. Organizatorzy.
• PSZS - Siedlce
• SCDiDN – Siedlce

IV. Zasady regulaminowe.
1. Zawody adresowane są do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych ( szkoły podstawowe, gimnazja, średnie).
2. Warunkiem udziału w zawodach jest nadesłanie zgłoszenia do 31 grudna 2016 r. na adres: Powiatowy SZS Siedlce ul. Kolejowa 16 tel/fax 644 73 61 
3. Zespoły uczestniczące w zawodach muszą składać się z minimum ośmiu a maksimum dwudziestu zawodniczek. Brak regulaminowej liczby tancerek spowoduje otrzymanie punktów karnych za brak każdej tancerki.
Proszę o wypełnienie dołączonej do regulaminu karty zgłoszenia.

4. Zawody zostaną rozegrane w 3 kategoriach wiekowych.
• szkoła podstawowa
• gimnazja
• szkoły ponadgimnazjalne (średnie)

5. Zespoły muszą zaprezentować następujące układy taneczne:
- szkoły podstawowe - jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,O-2,15 minut bez pomponów
- gimnazja - jeden układ taneczny trwający 1,15 -1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,0-2,15 bez pomponów
- szkoły ponadgimnazjalne -jeden układ taneczny trwający 1,15-1,30 minut z pomponami oraz drugi 2,40- 3,30 minut bez pomponów.

Jeżeli w szkole działają dwa zespoły pod opieką jednego instruktora na zawody zgłaszamy silniejszą grupą.

V. Ocenianie.
1. Skala do 100 punktów.
2. Pod uwagę będą brane następujące składniki choreografii: prezentacja zespołu gesty i pozy:
- staranność wykonania (ze zgodnością do muzyki)
- ekspresja ruchu
- bogactwo ruchu wrażenie artystyczne
- skala trudności
- wykorzystanie przestrzeni
- nowatorstwo figur
- właściwie dobrany podkład muzyczny i jego interpretacja
- strój taneczny
- walory artystyczne (inicjatywa twórcza, pomysłowość)
Każdy z zespołów za jeden układ może otrzymać od jednego sędziego maksymalnie 100 pkt. Punkty za poszczególne prezentacje sumuje się. Wygrywa zespół, który w danej kategorii wiekowej uzyska największą liczbę punktów po dwóch prezentacjach. Zasady sędziowania określa oddzielny regulamin.
3. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z początkiem muzyki, a kończy się z rozpoznawalną, kończącą układ pozą. Przekroczenie czasu minimum lub max spowoduje naliczenie punktów karnych.
4. Zespoły prezentują swoje układy do dowolnie wybranej muzyki, występując w strojach o charakterze sportowym (spódniczki, spodenki, bluzki itp.). Należy eliminować stroje w stylu rewiowym. Na strojach może być umieszczone logo firm sponsorujących zespół. Obowiązkowe jest obuwie sportowe o miękkich spodach i nie brudzące parkietu.
5. Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych na taśmach lub płytach CD. Muzyka do każdego układu musi być nagrana na oddzielnej kasecie magnetofonowe lub płycie. Kasety i płyty powinny być oznakowane nazwą zespołu oraz czasem trwania układu. Wszystkie zespoły powinny zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem przez wyłamanie zabezpieczenia.
6. Należy przygotować dla spikera zawodów informacje o zespole i twórcy układu choreograficznego.
7. Zawody rozgrywane będą w hali sportowej na boisku do koszykówki. Organizator nie przewiduje rozgrzewki na boisku głównym.
8. Zespół ocenia komisja sędziowska w składzie 3-5 osobowym. Dopuszcza się wprowadzenie do układów podstawowych elementów akrobatycznych.
9. Każdy instruktor odpowiada indywidualnie za bezpieczeństwo swojego zespołu.
10. Zespoły muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
11. Zebranie i odprawa kierowników grup odbędzie się na jedną godzinę przed rozpoczęciem zawodów, w trakcie którego zostanie dokładnie omówiony regulamin i losowanie kolejności występów.
12. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny. Do niego należy interpretacja niniejszego regulaminu.
13. Organizatorzy proszą o przygotowanie ewentualnych uwag do niniejszego regulaminu i przekazanie ich na piśmie ostatecznie w dniu zawodów. Uwagi te zostaną uwzględnione przy organizacji kolejnych zawodów.
VI. Nagrody i wyróżnienia.
Organizator Zawodów "Cheerleaders" przewiduje puchary, dyplomy

VIII. Informacje:
PSZS Siedlce - tel. 6447361
* karta zgłoszenia znajduje się w regulaminie szkół podstawowych

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

Szkoła może zgłosić do rozgrywek dwa zespoły. Do punktacji współzawodnictwa sportowego zalicza się wynik lepszego zespołu ( drugi zespół nie punktuje)
Na jednym etapie rozgrywek nie jest możliwe przenoszenie zawodników (czek) z jednego zespołu do drugiego. W wypadku stwierdzenia takiego przypadku zespół zostanie zdyskwalifikowany.
Etap rozgrywkowy:
- Powiat
- Region
- Województwo

KOSZYKÓWKA

1. Przepisy gry:
- czas gry 4 x 10 min
- piłka – nr 7 ( dziewczęta – nr 6)
- zespół liczy - 12 zawodników
- spotkanie nie może się rozpocząć jeżeli zespół liczy mniej niż 8 zawodników (czek)
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz.
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów między zainteresowanymi.

SIATKÓWKA
1. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS
- mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów
- zespół liczy 12 zawodników
- wysokość siatki - dziewczęta - 224 cm
- chłopcy - 243 cm
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów
- lepszy stosunek setów
- lepszy stosunek małych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania


PIŁKA RĘCZNA
1. Przepisy gry:
- zespół liczy 14 zawodników.
- czas gry 2 x 20 min., przerwa 10 min
- piłka: dziewczeta  - nr 2
chłopcy       - nr 3
- obowiązują przepisy ZPRP
2. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów
- większa liczba zdobytych punktów między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami
- lepsza różnica bramek w rozgrywkach
- większa liczba zdobytych bramek

Zespoły rozgrywające spotkania we wszystkich rozgrywkach w kategorii młodzików (14-15 lat) od sezonu 2006/07 zobowiązane są do stosowania w czasie I połowy meczu systemu obrony strefowej 3:3 – w II połowie zaleca się stosowanie innych obron strefowych niż 6:0 ;

Ad. I, II, III - Opis oraz interpretacja szkoleniowa systemu obrony strefowej 3 : 3
1. Obrona strefowa 3:3 stosowana na etapie szkolenia młodzieżowym ma za zadanie:
- doskonalenie indywidualnych umiejętności niezbędnych i specyficznych dla obron strefowych
- nauczanie - kształtowanie umiejętności i zasad zorganizowanej współpracy w grze obronnej;
- kształtowanie nawyków do gry w szybkim ataku.
2. Obrona strefowa 3:3 zachowuje przejrzysty układ obrony dwuliniowej: trzech zawodników w okolicy linii pola bramkowego przeciwdziała atakowi skrzydłowych i obrotowemu oraz trzech zawodników w okolicy lub powyżej linii rzutów wolnych przeciwdziała atakowi zawodników rozgrywających;
3. Podstawowym założeniem gry w tym systemie winna być „presja” obrońców grających w I linii obrony na zawodników rozgrywających prowadząca do utrudniania rozgrywanie piłki pomiędzy zawodnikami ataku;
4. „Presja – podwyższanie” obrońców szczególnie na zawodniku będącym w posiadaniu piłki winno prowadzić do „odrzucenia” rozgrywających od bramki a tym samym utrudnić im organizację gry polegającą na zmianach pozycji;
5. W tym systemie obrony winny być stosowane takie środki techniczno – taktyczne jak: „przesunięcie” (zmniejszenie pola gry), „podwojenie” (pomoc najbliższemu partnerowi) oraz „przekazywanie” w wypadku gry przeciwnika ze zmianami pozycji;
6. Zmiany w ustawieniu zawodników ataku winny pociągać zmiany w ustawieniu obrońców z zachowaniem zasady, że w I linii obrony musi znajdować się tylu zawodników ilu w danej chwili jest grających na pozycji rozgrywających ;
np. zastosowanie lub przejście atakujących do ustawienia 2:2:2 prowadzi do zmiany ustawienia obrony strefowej na 4:2. Z chwilą pojawienia się w ataku trzech zawodników na pozycji rozgrywających należy skorygować ustawienie obrony na 3:3;
7. Zespół może odstąpić od stosowania obrony strefowej 3:3 jedynie w przypadku gry w osłabieniu na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodnika. Samowolne zmniejszanie liczby zawodników, lub przystąpienie do gry w niepełnym składzie nie zwalnia drużyny od gry systemem obrony strefowej dwuliniowej;
8. W wypadku osłabienia obu zespołów na skutek wykluczenia, dyskwalifikacji czy usunięcia zawodników i konieczności gry w polu 5:5, 4:4 itd. należy stosować obronę strefową dwuliniową zgodnie z regułami podanymi w pkt.6
9. W miejsce obrony strefowej 3:3 dozwolone jest stosowanie obrony „każdy swego” i obron kombinowanych 3:2+1, 3:1+2, 3:0+3.
10. Bramkarze w okresie zobowiązującym zespoły do stosowania obrony strefowej 3:3 nie mogą przekraczać linii środkowej boiska. Zakaz dotyczy również wykonywania przez bramkarzy rzutów karnych.
Ad. V. – Wprowadza się zakaz dokonywania zmian w drużynie w sytuacjach gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki.
Objaśnienie: Za sytuacje, w których zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki, uznaje się sytuacje w jakich ten zespół może zażądać przerwy dla drużyny („team time out”).
1. Wprowadzenie zakazu dokonywania tego rodzaju zmian zawodników ma na celu:
- przeciwdziałanie szkoleniu zawodników w zakresie wybranych elementów gry
- podniesienie umiejętności gry w obronie wszystkich zawodników
- podniesienie efektywności gry w ataku szybkim
2. Zakaz ten dotyczy całych meczów, wszystkich kategorii i etapów rozgrywek młodzieżowych (dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów);
3. Wyjątek stanowi kontuzja i inne zdarzenia losowe (np. uszkodzenie osobistego sprzętu sportowego uniemożliwiające zawodnikowi kontynuację gry, kiedy to sędziowie po zatrzymaniu czasu gry wyraźnie sygnalizują konieczność udzielenia pomocy zawodnikowi);
4. Zakaz ten nie dotyczy bramkarzy (ek)

I. Dodatkowe przepisy gry regulujące zmiany w przebiegu zawodów w zakresie rozgrywek młodzieżowych;
II. Szczególne zasady weryfikacji wyników zawodów, w których drużyna (y) uporczywie uchylała (y) się od stosowania nakazanych systemów gry w obronie
Ad. I. Dodatkowe przepisy gry regulujące zmiany w przebiegu zawodów młodzieżowych
1. Nie stosowanie systemu obrony ” każdy swego” (dzieci), obrony strefowej 3:3 (dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi) pociąga za sobą następującą sekwencję decyzji sędziowskich:
1.1. w pierwszym przypadku - przerwanie gry i zwrócenie uwagi kapitanowi i trenerowi o nieprzestrzeganiu przepisu
1.2. w kolejnych przypadkach:
a. sygnalizację przez sędziów nie stosowania obrony „każdy swego” lub 3:3,
b. zarządzenie przerwy w grze i rzutu karnego jeżeli drużyna broniąca, mimo uprzedniej sygnalizacji sędziów (pkt. 1. 2 a), nie podejmie gry w obronie wg wymaganego systemu.
Komentarz:
Po pierwszym zwróceniu uwagi, poinformowaniu kapitana i trenera o nieprzestrzeganiu przepisu, każde następne rozpoznanie niedozwolonej gry musi być karane rzutem karnym po uprzednim zasygnalizowaniu zaistniałej sytuacji. Rozpoznanie niedozwolonej gry polega na pokazaniu białej kartki w wysoko uniesionej dłoni. Zespół winien przejść do wymaganego ustawienia w obronie w czasie nie dłuższym niż pięć sekund. Po pięciu sekundach zaprzestaje się sygnalizacji białą kartką i o ile drużyna uprzednio ostrzegana nie zastosuje w kolejnych trzech sekundach wymaganego ustawienia sędzia przerywa grę i zarządza rzut karny.
Sygnalizacja niedozwolonego systemu stosowanego przez drużynę broniącą może nastąpić wyłącznie jeden raz w trakcie danej akcji obronnej (w czasie od przejęcia piłki przez przeciwnika do jej utraty). Ponowne (po uprzedniej sygnalizacji) przejście do niewłaściwego systemu obronnego w tej samej akcji powoduje natychmiastowe przerwanie gry i podyktowanie rzutu karnego.
Rzut karny za niedozwoloną grę w obronie winien być zaznaczony w protokóle zawodów symbolem KT (karny techniczny).
Poza obowiązkową sygnalizacją zaleca się, bez przerywania gry, zwłaszcza w początkowej fazie zawodów, ustne informowanie zawodników o rozpoznaniu stosowania niedopuszczalnego systemu gry w obronie.
2. Przekroczenie przez bramkarza linii środkowej boiska w sytuacji gdy obowiązuje przepis o stosowaniu obrony „każdy swego” lub 3:3 karane jest rzutem wolnym. Rzut wolny wykonywany jest z linii środkowej w miejscu jej przekroczenia przez bramkarza.
3. Zmiana zawodnika w sytuacji gdy zespół przeciwnika jest w posiadaniu piłki musi być ukarana wykluczeniem zawodnika wchodzącego na boisko – zespół gra w osłabieniu.
Ad. II. Szczególne zasady weryfikacji wyników zawodów
Trzykrotne (lub więcej) podyktowanie w I połowie zawodów rzutów karnych przeciwko drużynie uporczywie uchylającej się od stosowania nakazanego systemu gry w obronie ( trzy lub więcej wpisów KT w protokóle zawodów) obliguje do automatycznej weryfikacji osiągniętego przez nią wyniku jak niżej:
a.za zwycięstwo w meczu – drużyna otrzymuje 1 punkt,
b.za remis – drużyna nie otrzymuje żadnego punktu
c.za porażkę – drużyna nie otrzymuje żadnego punktu

6 - ki piłkarskie  - Dziewcząt

Zespół liczy 10 zawodników jednej szkoły (w całym turnieju).

- zespół na boisku składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz

- czas gry: 2 x 15 minut z 5 minutowa przerwa ( przy 3 spotkaniach 2 x 10 minut)

- boisko ok. 56 x 26, trawiaste lub trawa syntetyczna

- bramki 5m x 2m,

- pole karne: prostokąt o wymiarach 12 m x 16 m

- rzut karny z  9 metrów,
- rzuty wolne, rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny 5 metrów od piłki

- gra bez spalonego

- zmiany hokejowe (błędy zmian karane jak w piłce ręcznej, tj. strata piłki, wykluczenie, rzut

karny za złą zmianę bramkarza)

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym

- obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki” plastikowe lub gumowe

- piłka: piłka nożna nr 5

- gra niedozwolona i niesportowe zachowanie - karane wykluczeniami: żółta kartka - 2 minuty, czerwona kartka  
-5 minut i wykluczenie z meczu (po odbyciu kary na boisko wchodzi inny zawodnik)

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

- wynik bezpośredniego spotkania

- lepsza różnica bramek

- większa liczba zdobytych bramek

- rzuty karne – po meczu remisowym (który musi wyłonić zwycięzcę)


SZÓSTKI  PIŁKARSKIE - Chłopców

Zespół liczy 10 zawodników jednej szkoły (w całym turnieju).

- zespół na boisku składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz

- czas gry: 2 x 15 minut z 5 minutowa przerwa ( przy 3 spotkaniach 2 x 10 minut)

- boisko ok. 56 x 26, trawiaste lub trawa syntetyczna

- bramki 5m x 2m,

- pole karne: prostokąt o wymiarach 12 m x 16 m

- rzut karny z  9 metrów,
- rzuty wolne, rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny 5 metrów od piłki

- gra bez spalonego

- zmiany hokejowe (błędy zmian karane jak w piłce ręcznej, tj. strata piłki, wykluczenie, rzut

karny za złą zmianę bramkarza)

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym

- obuwie: trampki lub korkotrampki tzw. „lanki” plastikowe lub gumowe

- piłka: piłka nożna nr 5

- gra niedozwolona i niesportowe zachowanie - karane wykluczeniami: żółta kartka - 2 minuty, czerwona kartka  
-5 minut i wykluczenie z meczu (po odbyciu kary na boisko wchodzi inny zawodnik)

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

- wynik bezpośredniego spotkania

- lepsza różnica bramek

- większa liczba zdobytych bramek

- rzuty karne – po meczu remisowym (który musi wyłonić zwycięzcę)

UNIHOKEJ  Dziewcząt i Chłopców
Od roku szkolnego 2009/10 zawody w Unihokeju będą rozgrywane na duże bramki z bramkarzem,

- drużynę stanowią uczniowie  gimnazjum
- zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu i  bramkarz i  6
rezerwowych zawodników.
- zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Przepisy gry

-  wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.
-  czas gry: 2 x 10 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora).
-  pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m,
- pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m
od linii końcowej boiska)
- bramki 160 x 115 cm
- ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.

Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis -  l  punkt, za przegrana - 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1.   większa liczba zdobytych punktów

2.  jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a.   większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy  
zainteresowanymizespołami (bezpośredni mecz /-e),
b.   większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c.   lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d.   większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,

3.   jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami

Obecnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Nowe wpisy

Wyszukiwarka